KREATIVITET • RESURSER • UTHÅLLIGHET • TILLFÖRSIKT
KREATIVITET • RESURSER • UTHÅLLIGHET • TILLFÖRSIKT
KREATIVITET • RESURSER • UTHÅLLIGHET • TILLFÖRSIKT

Välkommen till familjehemmen KRUT!

Hos oss på Familjehemmen KRUT är våra konsulenter viktiga nyckelpersoner i verksamheten och alla har erfarenhet av socialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer. Flera av oss har även egen erfarenhet som familjehem. Våra idéer och erfarenheter ligger till grund för vår väl genomtänkta modell för en familjehemsvård där både familjer och ungdomar får sina behov tillgodosedda. Vi har i dag ett etablerat samarbete med över 80 kommuner.

Välkomna till en verksamhet som ger mer – av allt!

Vill du engagera dig som familjehem?

Intresseanmälan och mer information
Intresseanmälan och mer informationÄr du intresserad av att bli familjehem?
Öppenvårdsinsatser
ÖppenvårdsinsatserKvalificerat kontaktmannaskap, familjepedagogiska insatser, familje-/nätverksinsatser och resurspaket för familjehem
Ensamkommande flyktingungdomar
Ensamkommande flyktingungdomarFamiljehemmen KRUT erbjuder plats för ensamkommande flyktingungdomar i erfarna familjer och med stöd av våra kompetenta kontaktpersoner.

Kontakta oss

KRUT har huvudkontor i Arninge utanför Täby norr om Stockholm, där finns för närvarande en heltidsanställd konsulent samt administration. Vi har även kontor i Gävle, Lund, Mora, Nyköping och Varberg – med minst en konsulent på varje ort. Under 2016 flyttade huvudkontoret till Täby – som tidigare har varit Nyköping.