KREATIVITET • RESURSER • UTHÅLLIGHET • TILLFÖRSIKT
KREATIVITET • RESURSER • UTHÅLLIGHET • TILLFÖRSIKT
KREATIVITET • RESURSER • UTHÅLLIGHET • TILLFÖRSIKT

Välkommen till familjehemmen KRUT!

Våra konsulenter är viktiga nyckelpersoner i verksamheten och alla har gedigen erfarenhet av socialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer. Flera av oss har även egen erfarenhet som familjehem. Våra idéer och erfarenheter ligger till grund för vår väl genomtänkta modell för en familjehemsvård där både familjer och ungdomar får sina behov tillgodosedda.

Välkomna till en verksamhet som ger mer – av allt!

Intresseanmälan
IntresseanmälanÄr du intresserad av att bli familjehem?
Våra tjänster
Våra tjänsterFamiljehemsplaceringar, jourhem och familjehem för ensamkommande flyktingungdomar
Ensamkommande flyktingungdomar
Ensamkommande flyktingungdomarFamiljehemmen KRUT erbjuder plats för ensamkommande flyktingungdomar i erfarna familjer och med stöd av våra kompetenta kontaktpersoner.

Kontakta oss

KRUT har huvudkontor i Nyköping, där finns för närvarande fyra heltidsanställda konsulenter samt administration. Vi har även kontor i Gävle, Lund, Mora, Täby och Varberg – med minst en konsulent på varje ort. Under 2016 flyttas huvudkontoret till Täby – som tidigare har varit Nyköping.