KREATIVITET • RESURSER • UTHÅLLIGHET • TILLFÖRSIKT
KREATIVITET • RESURSER • UTHÅLLIGHET • TILLFÖRSIKT

Välkommen till familjehemmen KRUT!

Hos oss på Familjehemmen KRUT är våra konsulenter viktiga nyckelpersoner i verksamheten och alla har erfarenhet av socialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer. Våra idéer och erfarenheter ligger till grund för vår väl genomtänkta modell för en familjehemsvård där både familjer och ungdomar får sina behov tillgodosedda. Vi har i dag ett etablerat samarbete med över 80 kommuner.

Välkomna till en verksamhet som ger mer – av allt!

Vill du engagera dig som familjehem?

Intresseanmälan och mer information
Intresseanmälan och mer informationÄr du intresserad av att bli familjehem?

Kontakta oss

KRUT har huvudkontor i Nyköping, ca 10 mil söder om Stockholm.