maskrosbarn

När det är bråttom – akutplaceringar

Vid behov av akuta placeringar kan vi erbjuda jourplats i familj, individuella insatser såsom krisstöd och utredning samt givetvis konsulent- och kontaktstöd till alla inblandade. Vi har lång erfarenhet av att hantera akuta situationer!

Flera av våra familjer kan ta emot på mycket kort varsel ! Hjälp med hämtning kan erbjudas vid behov.

Kvalificerad utredningshjälp erbjuds genom psykosociala utredningar. Även psykologutredning kan genomföras. Vi har kompetens för att göra neuropsykiatriska bedömningar, samt ett brett och mycket kompetent nätverk av erfarna konsulenter.

För akuta placeringar kontakta oss på

0155-212070