Toppbild-demo

Handläggarinformation

KRUT har jour- och familjehem över hela Sverige. Vid kontakt kan du alltid få uppdaterad detaljerad information om de familjer som har ledig plats.

KRUT är behjälpliga vid planering av skolgång och andra önskemål. KRUTs konsulent deltar i uppföljning av genomförandeplan och bistår med dokumentation i form av en månadsrapport enligt BBIC.

Placeringar kan göras enligt SOL, LVU eller LSS. Om det är bråttom kan vi erbjuda akutplats i jourfamilj – se vidare under Akutplaceringar.

Några av våra familjer har erfarenhet och kompetens för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Våra konsulenter kan bistå med tydliggörande pedagogiskt stöd kring sådana placeringar i familjen och skolan.

Du kan också anlita KRUT för att stötta pågående placeringar i familjehem inom kommunens egen verksamhet!