maskrosbarn

Om Familjehemmen KRUT

Våra ideer och erfarenheter ligger till grund för vår väl genomtänkta modell för en familjehemsvård där både familjer och ungdomar får sina behov tillgodosedda.

Vi har ett stort kontaktnät av yrkesverksamma människor inom olika kompetenser – socionomer, läkare, handledare, behandlingsassistenter, pedagoger. Våra medarbetare är erfarna, engagerade och kunniga.

Huvudman för Familjehemmen KRUT är KRUT Sociala Tjänster AB. Bolaget är både familjeägt och familjelett och drivs idag av Oliver Thomson, son till grundaren Anette Ek. Oliver har kandidatexamens i såväl psykologi som statsvetenskap och är även utbildad inom ekonomi.

KRUT:s konsulenter är givetvis viktiga nyckelpersoner i verksamheten och har samtliga gedigen erfarenhet. Många av dem är dessutom socionomer själva med tidigare erfarenhet inom socialtjänsten – därför förstår vi vad våra uppdragsgivare vill ha när det kommer till de tjänster och den service vi erbjuder. Flera av våra konsulenter har även egen erfarenhet av att arbeta som familjehem.

KRUT har idag verksamma familjehem knutna till sig över hela landet, de allra flesta med lång erfarenhet. Våra kontor bemannade med konsulenter återfinns i Varberg, Nyköping och Mora.

På KRUT vill vi gärna arbeta med kvalitet och personlig service gentemot ett mindre antal familjehem och ett mindre antal uppdragsgivare. Konsulenterna känner till varandras ärenden och vi har en hög tillgänglighet och bred kompetens. Vi ser som vår huvuduppgift att förebygga och motverka sammanbrott inom den familjehemsvård vi bedriver.

Den metodik som används i utredning och genomförande hämtas så långt som möjligt ur material som är rekommenderat av socialstyrelsen.

 

Välkommen till en verksamhet som ger mer – av allt!

Besöksadress Huvudkontoret:
Östra Storgatan 2
611 34 Nyköping

Postadress:
KRUT Sociala Tjänster AB
Box 602
611 10 Nyköping

Fakturaadress
KRUT Sociala Tjänster AB
Kund-id FRX3639 FE 301
105 69 Stockholm

Mailfakturor:
inbox.lev.265904@arkivplats.se

Besöks-/Postadresser till KRUTs lokalkontor:

Region Stockholm/Sydöst

Nyköping
Östra Storgatan 2
611 34 Nyköping

Region väst

Varberg
Kungsgatan 5
432 45 Varberg

Region norr

Mora
Fridhemsgatan 15
792 30 Mora

Oliver Thomson
VD
Mobil: 076-214 12 66

Skicka e-post

Elisabeth Engberg
Verksamhetsansvarig
Tel: 0158-213 18
Mobil: 070-299 99 16

Skicka e-post

Region Stockholm/Sydöst (Nyköping)

Atsushi Oguma
Regionchef/Familjehemskonsulent
Tel: 0158-215 63
Mobil: 072-505 50 08

Skicka e-post

Eva Pettersson
Placeringskoordinator
Tel: 0158-215 59
Mobil: 070-696 20 99

Skicka e-post

Lotta Broberg
Familjehemskonsulent
Tel: 0158-215 60
Mobil: 070-696 20 63

Skicka e-post

Stefan Sterve
Kvalitetsutvecklare/Familjehemskonsulent
Tel: 0158-213 10
Mobil: 070-521 11 16

Skicka e-post

Susanne Karlsson
Familjehemskonsulent
Mobil: 072-222 66 16

Skicka e-post

Åsa Ståhl
Administrativ assistent
Tel: 0158-213 05
Mobil: 072-537 04 67

Skicka e-post

Region Väst – (Varberg)

Maria Andersson
Regionchef/Familjehemskonsulent
Tel: 0158-215 64
Mobil: 072-529 33 80

Skicka e-post

Jennie Paulsson Hvit
Familjehemskonsulent
Mobil: 072-453 70 64

Skicka e-post

Region Norr – (Gävle/Mora)

Gitte troll

Regionchef/Familjehemskonsulent (Mora)
Tel: 0158-215 02
Mobil: 072-537 04 64

Skicka e-post

Jannicka Bark
Familjehemskonsulent (Gävle)
Tel: 0158-213 22
Mobil: 070-361 11 13

Skicka e-post