maskrosbarn

Om Familjehemmen KRUT

Våra ideer och erfarenheter ligger till grund för vår väl genomtänkta modell för en familjehemsvård där både familjer och ungdomar får sina behov tillgodosedda.

Vi har ett stort kontaktnät av yrkesverksamma människor inom olika kompetenser – socionomer, läkare, handledare, behandlingsassistenter, pedagoger. Våra medarbetare är erfarna, engagerade och kunniga.

KRUT:s konsulenter är viktiga nyckelpersoner i verksamheten och har god erfarenhet inom området.

KRUT har idag verksamma familjehem knutna till sig över hela landet, de allra flesta med lång erfarenhet. Våra kontor bemannade med konsulenter finns i Nyköping

På KRUT vill vi gärna arbeta med kvalitet och personlig service gentemot ett mindre antal familjehem och ett mindre antal uppdragsgivare. Konsulenterna känner till varandras ärenden och vi har en hög tillgänglighet och bred kompetens. Vi ser som vår huvuduppgift att förebygga och motverka sammanbrott inom den familjehemsvård vi bedriver.

Den metodik som används i utredning och genomförande hämtas ur material som är rekommenderat av Socialstyrelsen.

 

Välkommen till en verksamhet som ger mer – av allt!

Besöksadress och postadress:
Östra Storgatan 2
611 34 Nyköping

Fakturaadress:

KRUT Sociala Tjänster AB
La coursgata 4
252 31 Helsingborg

Elisabeth Engberg
Enhetschef
Mobil: 070-299 99 16

Skicka e-post

Maria Andersson 
Placeringskoordinator/Rekryterare
Mobil: 072-529 33 80

Skicka e-post

Petra Shahin
Familjehemskonsulent
Mobil: 072-222 66 16

Skicka e-post