Djur

Våra tjänster

Familjehem

Familjehemsplaceringar berör ofta ett stort antal personer. Givetvis främst den som placeras och den nya familjen men också ett nätverk av biologiska släktingar, kanske tidigare familjehem, myndighetspersoner och vårdkontakter. Våra konsulenter har kompetens att samla och samverka med hela nätverket. Samarbetsproblem utlöser ofta kriser och uppgiften att förebygga och hantera uppkomna kriser är central för att undvika misslyckanden. Uppdragen skräddarsys utifrån behoven.

Jourhem

När det är bråttom, vid akuta omplaceringar eller omhändertaganden har vi möjlighet att snabbt skräddarsy insatser efter behov. Vi har lång erfarenhet av att hantera akuta situationer – ring oss dygnet runt på 0155-21 20 70.